NACJONALISTYCZNE POJĘCIE

Nacjonalistyczne pojęcie narodu rodziło się w po­zytywizmie warszawskim. W pozytywizmie, zgodnie z doktryną „pracy organicznej”, usuwającej na da­leki plan problemy polityczne, miało postać nacjo­nalizmu gospodarczegolW r. 1883 pisał Aleksander Świętochowski w „Prawdzie”: „Każdy naród, który nie zamiera, lecz żyje i postępuje, musi być zaborczym, jeżeli nie orężnie, to cywilizacyjnie. Mianowi­cie los wytworzył przed naszym narodem szerokie pole podbojów handlowo-przemysłowych, którego dotąd nie opanowaliśmy dostatecznie i na którym odnieść możemy pewniejsze zwycięstwo niż na tym, na którym dotąd pokładaliśmy naszą ufność.” Burzuazyjne pojęcie indywidualnej konkurencji społecz­no-gospodarczej jednostek, w której zwyciężają bez­względniejsi i silniejsi, przeniesiono na teren kon- urencji narodów, do sfery gospodarczej ją ograni­czając.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!