MODEL PRZESZKÓD

Model przeszkód intelektualnych podkreśla, że ludzie różnią się zdolnością my­ślenia abstrakcyjnego i pojęciowego. Zdaniem zwolenników tego modelu zasada równości szans wymaga jedynie, by różnice te uczciwie i dokładnie rozpoznać, a następnie traktować tak samo ludzi o podobnych zdolnościach. Wierzą nawet, że przeciętna inteligencja w pewnych grupach jest wyższa niż w innych. A-skoro tak, to nierówny rozkład osiągnięć i nagród jest zgodny z zasadą równych szans. Da się, twierdzą, obiektywnie zmierzyć ogólną inteligencję poszczególnych ludzi za pornocą standaryzowanych i kulturowo neutralnych testów. Choć w kwestii tej nie ma zgody, stosuje się testy inteligencji z uzasadnieniem, że najlepiej prognozują po­ziom osiągnięć dziecka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!