MATERIALNE POTRZEBY

Przypuśćmy, że spytano nas, które pojęcie przestrzeni jest lep­sze: to konkretne, kiedy ludzie są nadzwyczaj uwrażliwiani na doraźne wskazówki wzrokowe, czy abstrakcyjne, które pozwala sporządzać mapy i podróżować po nie­znanych okolicach. Wziąwszy pod uwagę nasze współczesne wyznaczniki myślenia, które każą uznać pojęcie abstrakcyjne przestrzeni za oczywiste i dla wielu celów ko­nieczne, nie ma co się wahać.Załóżmy, że materialne potrzeby ludzi z wcześniejszej kultury (z naszego przy­kładu) były łatwo zaspokajane; ludzie żyli sobie szczęśliwie i spokojnie w krainie bogatej, niedostępnej i samowystarczalnej. Jedzenie, schronienie i wszystko, co po­trzebne, znajduje się w granicach, w jakich mogą łatwo poruszać się, posługując się konkretnym pojmowaniem przestrzeni.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!