LICZBA CHĘTNYCH

Wydział przyciąga rosnącą liczbę chętnych; dziekan ma więc podstawy, by wierzyć, że znaczące podniesienie wymagań egzami­nacyjnych nie zmniejszy grona kandydatów. Takie wyliczenia są ważne, bowiem ilość pieniędzy przekazywana wydziałowi przez rektora zależy po części od liczby studen­tów. Co więcej, w kraju prowadzona jest kontrolajakości kształcenia uniwersyteckie­go. Z tego powodu uniwersytetowi i wydziałowi zależy na podwyższeniu wymagań, to bow iem z kolei podniesie pozycję wydziału pedagogicznego wśród wszystkich wy­ższych szkół nauczycielskich w kraju. W dodatku wszystkie wydziały i szkoły peda­gogiczne podniosły już wymagania, j eśliby więc nasz dziekan tego nie zrobił, ryzyko­wałby spadkiem prestiżu swojego wydziału.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!