ŁĄCZĄCA WIĘŹ

W odpowiedzi na pytanie, co jest więzią łączącą ludzi w naród, nacjonalizm najczęściej ucieka się do pojęcia „rasy”. Naród, pisał Dmowski, to „pod­stawowe właściwości naszej rasy”. Ale właściwości te są zmienne, albowiem „narody dzisiejsze nie skła­dają się z jednolitego materiału rasowego, a różne składniki rasowe danego narodu w różnych warun­kach społecznych mogą zmieniać swą rolę i. stopień wpływu społecznego, wyciskając przez to silniejsze lub słabsze piętno na charakterze narodowym”. Ta­kie ujęcie mglistego, nieprecyzyjnego pojęcia „rasy” pozwala nacjonaliście na uznanie pewnych grup ży­jących w państwie za „rasowo obce”, nie nadające się do włączenia w naród, wskutek tego wymaga­jące ich izolowania od narodu, usunięcia poza na­ród — to stosunek nacjonalistów polskich dc Żydów, także już zasymilowanych (chyba że są endekami). Inne grupy narodowe żyjące wśród Polaków, raso­wo nieobce, powinny być włączone w naród polski. „Tam gdzie możemy pomnożyć swe siły i swą pracę cywilizacyjną, wchłaniając inne żywioły, żadne pra­wo nie zabrania nam tego, ale czynić to mamy na­wet obowiązek” — pisał Dmowski.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!