KULTURA DANEJ GRUPY

Ich zdaniem jednak kultura danej grupy formowała się pod wpływem takiego, a nie innego układu zdarzeń z przeszło­ści. Dowodzą, że zmiany instytucjonalne, szczególnie instytucji szkoły, mogą zao­wocować pozytywnymi zmianami w kulturze. Inaczej rzecz się ma według zwolen­ników modelu kulturowego. Minimalizują oni znaczenie szkół publicznych jako skutecznego instrumentu społecznej zmiany. Ponieważ osiągnięcia szkolne są w znacznej mierze funkcją kultury klasowej i ponieważ, jak wierzą, mało co da się zrobić, żeby zmienić zachowanie zakorzenione w kulturze klasowej, wypada przy­jąć wniosek, że programy wyrównawcze nie dadzą wiele. Co więcej, szkoły mogą tylko pogorszyć sprawę, usiłując zmienić pozycję społeczną jednostek. Według pre­zentowanego stanowiska trudno podnieść pozycję klasy społecznej za pomocą środ­ków instytucjonalnych, łatwiej natomiast ją obniżyć.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!