KONSEKWENCJE POLITYCZNE I SŁABOŚCI FUNKCJONALIZMU

Zasada lównych szans odgrywa w teorii funkcjonalizmu ważną rolę. Nagradza­nie talentu postrzegane jest jako niezbędny warunek modernizacji. Tym samym za­sada równych szans staje się drogowskazem dla reform oświatowych. W idealnym, doskonale funkcjonalnym, nowoczesnym społeczeństwie jednostki równie zdolne i motywowane w danej dziedzinie dokonań powinny być równo nagradzane.Wielu reformatorów doszło do przekonania, że nie uda się wprowadzić tej zasa­dy, jeżeli nie nada się najpierw urzędowej mocy innej zasadzie – równości szans oświatowych. Zasada równości szans głosi, że nagradzać ludzi należy za ich zdol­ności, nie zaś za pochodzenie, płeć, wyznanie. Zasada równości szans edukacyj­nych żąda, by każdy miał równe szanse rozwijania swoich zdolności. Reformatorzy oświaty dowodzą, że to szkoły mają być głównym środkiem wyrównywania szansy zdobycia wykształcenia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!