KONCEPCJE I PRAKTYKA

Naród jest w koncepcjach i praktyce nacjonalizmu polskiego zorganizowany czterostopniowo. Na czele jednostka. Już we wczesnym okresie tego nacjonaliz­mu pisał Dmowski, że jego „kierownictwo polityczne […] stanie się coraz mniej kierownictwem zbiorowym władzy organizacyjnej, a coraz więcej kierownictwem osobistym jednego człowieka”, w późniejszym, w Du­mie rosyjskiej, mówił, że Koło Polskie musi być „zwarte i karne, musi mieć jednego przywódcę, paru najbliższych pomocników jemu oddanych, a reszta ludzi przeciętnych”, na tej samej zasadzie oparł swój najbardziej osobisty twór polityczny: Obóz Wielkiej Polski. Stopień drugi to ten „zespół najbliższych po­mocników” i ten jest organizacją tajną: od r. 1893 do 1927 to Liga Narodowa, od r. 1927 — Straż.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!