KOLEJNA SYTUACJA

Proponujecie więc Państwo wprowadzić obowiązek szkolny i zakazać zatrudniania dzieci. W ten sposób żadna firma nie będzie uprzy­wilejowana, a instytucja zastępcza wypełni miejsce opuszczone przez rodzinę. Jakie inne jeszcze reformy oświatowe można wprowadzić, aby uporać się ze społecznymi problemami narosłymi w tym kraju?Proszą wyobrazić sobie trzecią sytuację. Od wielu lat istnieje w kraju system kształcenia obowiązkowego, znaczna część ludności umie czytać i pisać, dla więk­szości grup zakończył się proces przechodzenia od życia na wsi do życia w mie­ście. Postęp techniczny toczy się tak szybko, że szkoły nie są w stanie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na naukowców, inżynierów i menedżerów. Od lat uniwersytety stanowią domenę ludzi bogatych, których dzieciom nadają szlif nie­zbędny, aby mogły utrzymać pozycję rodziny. Jeśli jednak nie wyjdą naprzeciw nowym potrzebom, zagraniczna konkurencja przechwyci zewnętrzne rynki zbytu i wejdzie na rynek wewnętrzny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!