JEDNOSTKA W SPOŁECZEŃSTWIE

Jednostka w społeczeństwie tradycyjnym ma znikome szanse poprawić przypisaną jej z urodzenia pozycję. Przygotowanie do stanowisk przywódczych przysługuje wyłącznie „odpowiednio urodzonym”. W nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym głównym mechani­zmem selekcji nie jest już status rodziców, ale szkoła. Co więcej, szkoła wyposaża uczniów w wykształcenie odpowiadające określonym szczeblom społecznej drabi­ny. Dla wielu funkcjonalistów znaczy to, że z obowiązku selekcji i różnicowania ról nowoczesna szkoła wywiązuje się znacznie skuteczniej, sprawiedliwiej i bardziej humanitarnie, niż dzieje się to w społeczeństwach pozbawionych systemu po­wszechnej i obowiązkowej edukacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!