INNE ZDANIA

Inni z kolei twierdzą, że testy inteli­gencji, nawet te kulturowo neutralne, faworyzują kulturę białej klasy średniej, a nie­którzy genetycy w ogóle odrzucają całą koncepcję, według której czarni i biali sta­nowią biologicznie oddzielne grupy. Jeszcze inni zwracają uwagę, że koncepcja ilorazu inteligencji pomija zróżnicowanie doświadczeń ludzi czarnych i ludzi bia­łych w społeczeństwie rasistowskim.Zwolennicy modelu przeszkód kulturowych traktują poważnie krytykę testów inteligencji. Zaprzeczają, że inteligencja, jaką mierzą te testy, jest istotnym wytłu­maczeniem różnic w przeciętnych osiągnięciach poszczególnych grup etnicznych i rasowych. Dla poparcia swego stanowiska przytaczają badania, w których udało się znacząco podnieść iloraz inteligencji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!