IDEA RÓWNOŚCI SZANS

Przywykliśmy oczekiwać, że nagrody przydzielane są na podstawie osiągnięć i zasług. Normy wpajane przez szkołę odnoszą się do ważkiej zasady etycznej powiązanej z charak­terem nowoczesnych społeczeństw przemysłowych — zasady równości szans.  Idea równości szans głosi, że o wyborze jednostek do pewnych ról i nagród de­cydują cechy osiągnięte, a nie przypisane (które biorą się z urodzenia i pochodzenia jednostki). Kiedykolwiek przyznaje się komuś stanowisko, pieniądze lub przywile­je na podstawie środowiskowego pochodzenia, mamy do czynienia z atrybutami przypisanymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!