HIPOTETYCZNE SYTUACJE

Przedstawione sytuacje są hipotetyczne. Nie opisują doświadczeń żadnego kon­kretnego kraju. Ilustrują natomiast funkcjonalistyczny sposób spojrzenia na tworze­nie, utrzymanie i zmianę systemu kształcenia obowiązkowego. Pojawiły się tu przy­najmniej trzy funkcje. W pierwszym przykładzie system szkolny miał uformować jedną tożsamość państwową, by przezwyciężyć patriotyzm plemienny. W grę wcho­dziła więc funkcja integracji społecznej. W drugim przypadku obowiązek szkolny wprowadzono z zamiarem ukształtowania w uczniach nowych zwyczajów i postaw, jakich wymagająnowe czasy. Jest to funkcja reintegracji społecznej. Przykład trzeci pokazuje, jak stopniowo dopasowuje się i racjonalizuje system oświatowy, aby wy­kształceniem objąć bardziej skomplikowane umiejętności, których wymaga między­narodowa rywalizacja.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!