DRUGI PRZYKŁAD

Drugi przykład. Raz jeszcze proszę wejść w skórę szefa rządu w społeczeń­stwie, którego większa część to rolnicy. Przez ostatnie trzydzieści lat ludność prze­nosiła się do miast; przemysł i rolnictwo zmechanizowały się. Ponieważ przemysł gwałtownie się rozwija, wzrasta w miastach zapotrzebowanie na robotników. Sek­tor rolniczy natomiast ze względu na mechanizację potrzebuje coraz mniej pracow­ników, by wyprodukować potrzebną ilość żywności i surowców tekstylnych. Obser­wując skutki migracji do miast, zauważono, że podstawowe nawyki pracy i higieny właściwe w warunkach gospodarstwa rolnego przeniesiono do miast, choć w no­wych warunkach nie są funkcjonalne. Wielu nowych mieszkańców miast nie potra­fi na przykład kontrolować dochodów i wydatków. Na wsi mogli w jakiejś mierze zaspokajać podstawowe potrzeby niezależnie od długiego łańcucha dostawców.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!