DLA PRZYKŁADU

Dla przykładu rozważmy dwie z podstawowych kategorii, którymi posługuje­my się, organizując nasz fizyczny świat: czas i przestrzeń. Kategorie te są składni­kiem naszej „świadomości” i mają zasadnicze znaczenie w każdym przypadku, kie­dy utrzymujemy, że coś jest prawdziwe, pozwalają bowiem umiejscowić obiekty i zdarzenia w sposób bez nich niemożliwy. To przecież pojęcia czasu i przestrzeni nadają niejednokrotnie sens naszym zwyczajnym rozmowom. Jeśli powiem, że na dworze pada, że Kasia jest dziś przygnębiona albo że szkoły zamyka się na lato, to wypowiedź moją można odebrać i ocenić jako prawdziwą albo fałszywą tylko dzię­ki temu, że ja i mój rozmówca tak samo pojmujemy kategorie czasu i przestrzeni. Obaj dzielimy czas na takie same odcinki, na przykład dzień i noc, lato i zimę, i podobnie dzielimy przestrzeń, na przykład wewnątrz i na zewnątrz.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!