DLA FUNKCJONALISTÓW

Dla funkcjonalistów zróżnicowanie ról i solidarność społeczna to dwa funda­mentalne warunki życia społecznego. Muszą występować zarówno w społeczeń­stwach prymitywnych, jak nowoczesnych. W społeczeństwach prymitywnych speł­nia sięje dzięki wychowaniu nieformalnemu w rodzinie i społeczności. W złożonych społeczeństwach nowoczesnych, w których role zmieniają się z pokolenia na poko­lenie, potrzebna jest bardziej sformalizowana struktura, dzięki której młodzież otrzy­muje wykształcenie, zapewnione jest zróżnicowanie ról i formuje się solidarność grupowa. W tym celu zbudowano system powszechnej, obowiązkowej i publicznej edukacji. Szkolnictwo obowiązkowe jest poza tym w stanie zagwarantować, że sta­re, dysfunkcjonalne nawyki, postawy i zobowiązania zostaną zastąpione przez nowe, funkcjonalne. Kształcenie obowiązkowe wspomaga wyrabianie nowych umiejętno­ści, jakich domaga się ciągły postęp techniczny. Pomyślmy tylko, jak wraz z wpro­wadzeniem komputerów zmieniło się nasze społeczeństwo i nasze szkoły.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!