DĄŻENIE DO WYJAŚNIENIA

Dochodzi w końcu do tego, że w dążeniu do wyjaśnienia nierów­ności odmawia się jej znaczenia. Niechcący więc model przeszkód kulturowych traktuje jako nieistotną zasadę uznawaną za szczególnie potrzebną, jeśli chce się odróżnić społeczeństwa nowoczesne od tradycyjnych. Zdolności i motywacja mogą wchodzić w grę, gdy decyduje się, jakie miejsce zająć ma ktoś w wysoko rozwiniętym społeczeństwie przemysłowym, ale nie liczą się tak bardzo, jak czas, w którym dana grupa kulturowa lub rodzina weszła do tego społeczeństwa. W efekcie model przeszkód kulturowych wydaje się przemawiać za tym, żeby nie zajmować się wiele poprawą losu nieuprzywilejowanych i urzeczywistnianiem zasady równości szans.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!