Czy grozi nam wyginięcie pszczół

Pszczelarze z całej Polski organizowali ostatnio protest, mający na celu spowodowanie działań, by polskie pszczoły nie ginęły masowo. Szacuje się bowiem, że w ciągu każdego roku w naszym kraju ginie od 15 do 20 procent ogólnej liczby pszczół. I nie chodzi tylko o pszczoły miodne, hodowlane, lecz również o pszczoły żyjące dziko. Taki stan rzeczy może spowodować w krótkim czasie całkowite wyginiecie pszczół, co może okazać się katastrofalne dla środowiska naturalnego. Według większości naukowców badających tę sprawę, głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest drobny pasożyt, o nazwie varroa destructor, który wywołuje u pszczół chorobę zwaną warrozą. Jest to jakby pszczela pchła – leczenie pszczół lub nawet zapobieganie tej chorobie jest bardzo trudne. Kolejnym powodem masowego wymierania pszczół są niektóre, ostatnio wprowadzane na rynek środki ochrony roślin, które uszkadzają system nerwowy pszczół. W rezultacie taka pszczoła, lub też cała rodzina pszczół wylatuje z ula i nie znajdując drogi powrotnej do niego – po prostu ginie.