CECHA WSPÓŁCZESNOŚCI

Cechą współczesności od połowy XIX w. jest, iż „narody całe szły milionami na to, by państwo po­pierać’’ (1924), te nowe siły były „dla państwa”, a nie państwo dla nich. W miejsce słowa „naród” mamy w konstytucji kwietniowej 1935 r. — polityczno- prawnym skodyfikowaniu tej ideologii — słowo „państwo”; w miejsce zasady suwerenności naro­du — stanowisko nadrzędne głowy państwa, okre­ślone przez Józefa Piłsudskiego jako „wysoka praca regulacyjna całości państwa”. Państwo, „wspólne dobro wszystkich obywateli”, jest tworem historii, dziełem pokoleń przekazywanym przez nie sobie „w spadku dziejowym”. Historyzm w określeniu narodu, upatrywanie w państwie niezbędnej formy istnienia narodu przekształciło się w pogląd, że państwo jest jedyną formą istnienia narodu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!