Kategoria: Nie jesteś już dzieckiem

Szacunek wobec prawdy

Od czasu do czasu rodziny, które borykają się z kłopotami zwracają się do nas z prośbą o pomoc i radę. Sytuacja, w której rodzina chrześcijańska przychodzi z taką prośbą, napełnia mnie zawsze głęboką pokorą. Jest to bowiem wyrazem ich dużego zaufania, które pozwala im obnażyć przed nami to, co jest w ich sercu. To dosłownie tak, jakby w naszej obecności zdejmowali z siebie ubrania. Kłopoty jednej z takich rodzin polegały na dych relacjach z nastoletnią córką, która była bardzo zawzięta i zła na swoją matkę i młodszą siostrę. Nie mogąc sobie poradzić z tym kłopotem, zwrócili się do nas z prośbą o pomoc.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!

Konfrontacja rodziców z dziećmi

Pamiętam, że podczas pierwszego spotkania młodsza córka otwarcie powiedziała jak według niej wygląda życie rodzinne, jak każdy z nich żyje w swej własnej przestrzeni, która oddziela go od innych. W miarę kolejnych spotkań prawda dalej wychodziła na jaw. Jedno z tych doświadczeń musiało być dla tej rodziny szczególnie bolesne, kiedy starsza córka opowiedziała, jak czuła się w chwili przyjścia na świat młodszej. Słowa te wyjaśniły bardzo wiele ze sposobu jej obecnego zachowania. Rodzice odważnie słuchali tego, co córki mają do powiedzenia i nie raz płakali nad tym wspólnie. Z biegiem czasu, kiedy wyrzucili z siebie wszystkie bolesne uczucia, widać było, że rozpoczyna się proces uzdrowienia. Byliśmy przy tym świadkami niezwykłej przemiany, jaka miała miejsce w ich wzajemnych relacjach, a która dokonała się dzięki ich odwadze spojrzenia prawdzie w oczy, odwadze szczerego i niekłamanego stanięcia wobec trudności, które nękały ich wszystkich. Każdy z nich odważnie podjął konfrontację z prawdą.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!

Wykorzystywanie każdej szansy

Bardzo istotną rzeczą w wewnętrznej dojrzałości jest podejmowanie decyzji , jaka staje przed nami, szansy nauki, jak przyjmować krytykę i niepowodzenie, jak radzić sobie z czasem duchowej posuchy, jak czynić to szczerze i uczciwie -pisze Grace Sheppard. -To zaś, że nie przyjmujemy do wiadomości swoich niepowodzeń albo poczucia wewnętrznego wyjałowienia i pustki, prowadzi do oszukiwania samych siebie i wstrzymuje zdrowy, wewnętrzny wzrost. Otwartość w podejmowaniu tych trudnych wyznań jest ryzykiem, które warto podjąć. W ten sposób bowiem możemy dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, czegoś więcej o miłości Boga, o Jego trosce, jaką nas otacza. Zyskując zaś tę wiedzę czujemy się mniej samotni, świadomość ta przywraca nas do życia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!

Błogosławieństwo płynące z uszanowania prawdy

Wewnętrzna dojrzałość i przemiana na podobieństwo Jezusa to nie jedyne korzyści, jakie przynosi człowiekowi szacunek wobec prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wiemy i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości (1J 1,9). Bóg uzdrawia rany i odpuszcza grzechy, które zostają wyjawione. Szatan ma moc wykorzystania przedwko nam tego, co pozostaje w demnośd. Kiedy ktoś przychodzący do nas po poradę, krzywiąc się z bólu i wstydu mówi o tym, co uważa za rzecz wstydliwą, zawsze taką osobę zachęcam do wysiłku i ujawnienia wszystkiego, co jest ukryte. Tak bowiem jest najlepiej, wtedy Bóg może interweniować. Grzechy ukryte, które obawiamy się wyznać, mogą jedynie przyprawić nas o chorobę. Choroba ta zaczyna się niepostrzeżenie w naszym sercu, lecz wkrótce ogarnia swoim niszczącym wpływem całą osobę, czasem objawia się nawet jako fizyczna dolegliwość dała. W Liśde św. Jakuba znajdujemy zachętę do tego, aby sobie nawzajem wyznawać grzechy i modlić się za siebie, abyśmy odzyskiwali zdrowie (por. Jk 5,16).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!

Przebaczenie

Przed kilku laty pewien mężczyzna zapytał mnie, czy powinien swojej żonie wyznać to, że nim jeszcze stał się chrześdjaninem, był wobec niej niewierny. Sprawa ta leżała mu na sercu od czasu nawrócenia, a zawsze pragnął, aby ich rdacja małżeńska oparta była na prawdzie. Z zadowoleniem powitałam jego wolę wydobyda na światło dzienne tego, co dotąd ukrywał, miałam jednak wątpliwośd, czy swoją żonę powinien obdążać grzechem, który już został Bogu wyznany i przez Boga zapomniany. Jednocześnie zdałam sobie sprawę, że ów grzech wymierzony był w ich delesną jedność i może dągle wywierać jakiś wpływ na jego żonę. Po naszej wspólnej modlitwie zasugerowałam, aby był gotowy powiedzieć o tym żonie, aby ufał, że Bóg w odpowiednim czasie wskaże, kiedy będzie to stosowne. W rok po naszej rozmowie okazja taka zdarzyła się. Dopiero usłyszawszy słowa przebaczenia od żony, poczuł, że dężar świadomośd grzechu spadł mu z serca. Rzecz rozwiązała się w tym przypadku w sposób zupełnie naturalny, a skutkiem tego rozwiązania była tym większa jedność w ich małżeństwie i tym większa zażyłość między nimi. Z drugiej jednak strony znam podobną sytuację, której finał był zgoła inny. Żona usłyszawszy podobne wyznanie rozwiodła się z mężem z powodu jego niewiemośd. Są to zatem sprawy delikatne, których rozwiązywanie wymaga miłośd, dużej wrażliwośd i wyczuda. „Prawdą jest, że we wzajemnym porozumieniu między ludźmi, współczucie pozbawione uczdwośd staje się sentymentem, zaś uczdwość pozbawiona wrażliwośd przeradza się w okrudeństwo”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!