BADACZE ZAGADNIENIA

Badacze zagadnienia kapitału ludz­kiego twierdzą nawet, że w pewnych okolicznościach większe korzyści przynosi inwestowanie edukacyjne w niedokształcone mniejszości niż w już dobrze wy­kształconą większość.W sumie teoria kapitału ludzkiego dostarcza silnych argu­mentów na rzecz zwiększania szans oświatowych mniejszości nieproporcjonalnie nisko reprezentowanych w szkołach i uczelniach.W krajach rozwijających się powiększanie kapitału ludzkiego traktuje się jako najważniejszy sposób na zaspokojenie społecznego zapotrzebowania na „siłę ludz­ką’ na rozmaitych stanowiskach roboczych. Zależnie od okoliczności różne sposo­by postępowania mogą mieć sens. Biorąc na przykład po uwagę ograniczone moż­liwości, planiści mogą zdecydować, by pieniądze na kształcenie przeznaczyć w niewielkiej części dla kilku tylko wybranych kierunków uniwersyteckich, a lwią część skierować na upowszechnienie szkolnictwa podstawowego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i wiedzy. Wpisy które tutaj zamieszczam dotyczą wiedzy z rożnych dziedzin życia. Mam nadzieję, że forma bloga Ci się spodoba. Zapraszam do czytania!